Trong tương lai, mục tiêu của Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam là đưa các sản phẩm khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản CLODEWASH đến rộng khắp các bệnh viện, trường học và doanh nghiệp trong nước. Trở thành công ty dẫn đầu về lĩnh vực khử mùi đa năng, và xuất khẩu tới nhiều nơi trên thế giới.