Chính sách mua hàng và thanh toán

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG & THANH TOÁN

Về Chính sách & Quy định chung của Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam
Điều khoản và điều kiện giao dịch

Chào mừng Quý khách đến với Website “https://envroyvn.com” của Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam
Website thương mại điện tử thiết lập và sở hữu của Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam (sau đây gọi là “Bên A”),
Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là “Điều Khoản Và Điều Kiện”) trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ nào liên quan đến các sản phẩm khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản CLODEWASH.

1. Phạm vi áp dụng
1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho tất cả khách hàng:
(i) Mua Sản Phẩm bán của Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam dưới mọi hình thức
(ii) Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên Website “https://envroyvn.com”
1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này (sau đây gọi là “Khách Hàng”) bao gồm:
(i) Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên Website “https://envroyvn.com”, trừ giao dịch mua các Sản Phẩm phải đăng ký hoặc sản phẩm khác theo quy định của pháp luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.
(ii) Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Cách hình thành hợp đồng
2.1. Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên Website “https://envroyvn.com” trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam tới Khách Hàng.
Các bước hình thành Hợp đồng như sau:
Bước 1: Khách Hàng đặt hàng trên Website “https://envroyvn.com”, đơn hàng sẽ được chuyển về Email của Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam và khách hàng.
Bước 2: Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam gửi xác nhận đơn đặt hàng (danh sách Sản Phẩm, thời hạn giao hàng dự kiến, điện thoại liên hệ) vào địa chỉ Email của Khách hàng hoặc gửi tin nhắn vào số điện thoại đặt hàng của Khách hàng hoặc cập nhật vào tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng. Quan hệ hợp đồng với Khách hàng chỉ hình thành và có hiệu lực kể từ thời điểm Bên A gửi xác nhận như nêu tại Bước 2.

2.2. Việc Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng (nếu có) phải được thực hiện phù hợp với quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website “https://envroyvn.com” có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Website”https://envroyvn.com”

Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website “https://envroyvn.com”

2.3. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở:
(i) giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua;
(ii) giới hạn về mục đích mua Sản Phẩm, theo đó Sản Phẩm mua trong các CTKM chỉ được sử dụng để tiêu dùng, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào;
(iii) các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính sách khuyến mại.

Vì vậy, Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại mà không cần thông báo đến Khách Hàng. Để làm rõ, Đơn Đặt Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Đặt Hàng do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên Website “https://envroyvn.com” để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.

3. Giá cả và thanh toán
3.1. Giá của Sản Phẩm có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được mô tả cụ thể trên trang giới thiệu Sản Phẩm. Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Website “https://envroyvn.com”

3.2. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán đăng tải trên Website “https://envroyvn.com” trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh toán” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii)
Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

3.3. Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết
định của Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam

3.4. Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:
(i) Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ Website “https://envroyvn.com” chuyển đến; hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam
(ii) Sử dụng và bảo quản thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…) và thông tin tài khoản/thông tin thẻ cẩn thận;
(iii) Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ để mua hàng tại Website “https://envroyvn.com”. Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại Website “https://envroyvn.com”, Khách Hàng cần liên hệ ngay với trung tâm chăm sóc Khách Hàng của Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam để được xử lý kịp thời;
(iv) Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Khách Hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ;

4. Giao nhận sản phẩm
4.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Website “https://envroyvn.com” hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách giao hàng đó.

Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm CSKH tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”.  Khi được bên giao hàng yêu cầu, Người Nhận Hàng «phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng.

4.2. Người Nhận Hàng phải kiểm tra Sản Phẩm và ký vào Phiếu giao hàng khi nhận Sản Phẩm.
Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có). Sau thời hạn đổi trả Sản Phẩm quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website “https://envroyvn.com”, các vấn có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có) sẽ được thực hiện theo Chính sách bảo hành đăng tải trên Website https://envroyvn.com

5. Đổi, trả sản phẩm
Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website “https://envroyvn.com”

6. Điểm thưởng và đổi điểm
Quy định về tích lũy và quy đổi điểm thưởng được thực hiện theo chính sách cụ thể của Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam tại từng thời điểm cụ thể khác nhau, khuyến khích Khách Hàng đăng ký tài khoản trên Website “https://envroyvn.com” để tiện theo dõi lịch sử giao dịch, nhận thông tin cập nhật về hàng hóa, các chương trình khuyến mại, hưởng các ưu đãi đối với khách hàng thân thiết…

7. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại
7.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm … Khách Hàng có thể liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng (“Trung Tâm CSKH”) theo số Hotline: 0962 148 504 hoặc Email info@envroyvn.com. Khi liên hệ với Trung Tâm CSKH, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng ghi trong Email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam gửi cho Khách Hàng. Trung Tâm CSKH sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

7.2. Khi có nhu cầu bảo hành hàng hóa, Khách Hàng có thể tham khảo và tìm hiểu các quy định của Chính sách bảo hành đăng tải trên Website “https://envroyvn.com”

8. Bảo mật thông tin
8.1. Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng đăng tải trên Website “https://envroyvn.com”

8.2. Quy định về bảo mật thông tin thanh toán cho Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật thông tin thanh toán.

9. Giới hạn trách nhiệm
Trong mọi trường hợp, Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ công ty chuyển phát đơn hàng sang Khách Hàng, trừ khi do lỗi của Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam gây ra.

10. Điều khoản chung
10.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này.

10.2.Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.

10.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

10.4. Điều Khoản Và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh

chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

Chính sách giao hàng của Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam
1. Thời gian giao hàng:
– Sau quá trình xác minh đơn hàng thành công, đơn hàng sẽ được giao đến Quý khách trong khoảng thời gian sau đây:
Địa chỉ giao hàng: Giao hàng toàn quốc

Thời gian giao hàng: Trong vòng 03 – 07 ngày làm việc. Tùy vào thời gian nhận của khách hàng, khách hàng ghi chú lại thời gian có thể nhận (giờ hành chính, ngoài giờ hành chính, trong tuần từ Thứ Hai – Thứ Sáu, hoặc Thứ Bảy và Chủ Nhật) để Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam có thể làm việc hiệu quả nhất với bên giao hàng.

2. Xác nhận giao hàng:
– Hàng hóa sẽ được giao đến địa chỉ Quý khách hàng cung cấp trong đơn hàng đặt trên Website”https://envroyvn.com”
– Ngay sau khi Quý khách hàng đặt mua hàng trên Website”https://envroyvn.com”, Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam sẽ gửi xác nhận đơn hàng qua tin nhắn hoặc điện thoại hoặc Email của khách hàng, tùy vào thông tin liên hệ khách hàng để lại.
– Nếu Quý Khách hàng có bất kì câu hỏi liên quan đến cách đặt hàng hoặc Chính sách giao hàng, Hotline: 0962 148 504 hoặc Email info@envroyvn.com
– Mỗi đơn hàng trực tuyến thành công, chúng tôi sẽ chỉ giao hàng về 01 địa chỉ đã khai báo của Quý khách.

Chính sách đổi trả sản phẩm:
Quý Khách hàng cần kiểm tra tình trạng hàng hóa và có thể đổi hàng/ trả lại hàng ngay tại thời điểm giao/nhận hàng trong những trường hợp sau:
– Hàng không đúng chủng loại, mẫu mã trong đơn hàng đã đặt hoặc như trên website tại thời điểm đặt hàng.
– Không đủ số lượng, không đủ bộ như trong đơn hàng.
– Tình trạng bên ngoài bị ảnh hưởng như rách bao bì, bong tróc, bể vỡ…
– Khách hàng có trách nhiệm trình giấy tờ liên quan chứng minh sự thiếu sót trên để hoàn thành việc hoàn trả/đổi trả hàng hóa.

Trong trường hợp Quý Khách hàng có ý kiến đóng góp/khiếu nại liên quan Chất lượng sản phẩm,
Quý Khách hàng vui lòng liên hệ đường dây chăm sóc khách hàng tại Hotline: 0962 148 504 hoặc Email info@envroyvn.com  để được hướng dẫn và chăm sóc.

Chính sách bảo mật thông tin của Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam
1. Mục đích thu thập thông tin:
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký mua hàng trên Website https://envroyvn.com nhằm đảm bảo quyền lợi cho người khách hàng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:
Website “https://envroyvn.com” sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
– Cung cấp các dịch vụ liên quan đến khách hàng.
– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Website “https://envroyvn.com”
– Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website “https://envroyvn.com”
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:
Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website “https://envroyvn.com”

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
Tên công ty:                          CÔNG TY CỔ PHẦN ENVROY VIỆT NAM
Trụ sở chính:                         Khối Tân Thành, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại:                            (+84)2386 266 669
Hotline:                                 (+84)962 148 504
Email:                                   info@envroyvn.com
Website:                               https://envroyvn.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
– Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản lý Website “https://envroyvn.com” thực hiện việc này.
– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng:
– Thông tin cá nhân của thành viên trên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của finskosts.vn.
– Website “https://envroyvn.com”yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…,các thông tin cần thiết để giao hàng và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên Website “https://envroyvn.com” không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
– Trong trường hợp kết quả giải quyết khiếu nại cho thấy lỗi thuộc về chúng tôi, chúng tôi phải bồi thường cho người khiếu nại những thiệt hại thực tế phát sinh do việc vi phạm các cam kết về bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

7. Xử lý khiếu nại của khách hàng về bảo mật thông tin khách hàng:
Công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2901789898
do cơ quan tỉnh Nghệ An cấp ngày 07/09/2018, MST: 2901789898

Trong trường hợp khách hàng gặp các vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin khách hàng, vui lòng gọi điện đến hotline 0962.148.504 hoặc gửi yêu cầu qua Email: info@envroyvn.com để hai bên cùng tìm ra phương án giải quyết bảo mật

– Trường hợp thông tin khách hàng bị rò rỉ, hoặc bị sử dụng sai mục đích, và 2 bên xác nhận được nguyên nhân là do bên Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam, thì công ty chúng tôi sẽ ngay lập tức liên hệ với khách hàng để thỏa thuận phương án bồi thường hợp lý nhất theo nguyện vọng của khách hàng, trường hợp hai bên không đạt được thỏa thuận bồi thường thì sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng có thẩm quyền về vấn đề an ninh, bảo mật.
– Trường hợp lỗi bảo mật thông tin khách hàng xuất phát từ phía khách hàng mà không phải từ Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam, chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng đề giải trình các chứng từ liên quan, nhằm xác nhận lại thông tin với khách hàng
Sau cùng, đội ngũ thông tin của công ty chúng tôi sẽ cố gắng làm việc, bảo mật thông tin khách hàng tối đa để không phát sinh các sự cố bảo mật thông tin ngoài ý muốn. Mọi đóng góp về vấn đề bảo mật của công ty Quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0962.148.504 hoặc gửi yêu cầu qua Email: info@envroyvn.com
——————————————————————————————————————–

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN
Bước 1: Truy cập website và Click và sản phẩm muốn mua

Bước 2: Sau khi tham khảo thông tin sản phẩm nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng:
– Click vào chữ “mua hàng” để lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng
– Click vào mục “xem giỏ hàng”  hiển thị phía trên màn hình
– Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: “Tiến hành thanh toán”

Bước 3: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng (họ tên, địa chỉ giao hàng, SĐT, Email liên hệ…) lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình, ghi chú về sản phẩm

Bước 4: Sau khi đặt hàng xong, Website sẽ hiển thị thông tin thanh toán (tương tự ảnh dưới) để khách hàng xem lại thông tin đặt hàng của mình.

Bước 5: Sau khi đặt hàng xong, Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam sẽ liên hệ với quý khách hàng qua SĐT hoặc Email để xác nhận thời gian giao hàng và phương thức thanh toán

Bước 6: Có 2 phương thức thanh toán để quý khách hàng lựa chọn:
+ Thanh toán COD (Ship COD). Quý  Khách nhận hàng với bên chuyển phát và thanh toán tiền
+ Thanh toán chuyển khoản: Quý khách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam qua số tài khoản sau:

• Chủ tài khoản: Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam
• STK: 117002633636 Tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Bắc Nghệ An
• Nội dung chuyển khoản : Tên sản phẩm – Số lượng sản phẩm- Thông tin khách hàng (Tên và SĐT)

Sau khi nhận được ảnh xác nhận chuyển tiền của Quý Khách, công ty sẽ xác nhận lại với quý khách thông tin giao nhận sản phẩm.
Bước 7: Sau khi thanh toán xong, Quý khách có thắc mắc hoặc gặp khó khăn trong quá trình thanh toán và sử dụng sản phẩm, vui lòng liên hệ SĐT 0962.148.504, hoặc liên hệ qua Email: inf@envroyvn.com nhân viên chăm sóc Khách hàng của Công Ty Cổ Phần Envroy Việt Nam để được giải đáp.