10:30  24/03/2021

Kết quả khảo nghiệm của Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Các Sản Phẩm Thiên Nhiên

1. Thời gian khảo nghiệm

Từ 1/4 /2021 – 20/5/2021

2. Mục đích khảo nghiệm

Đánh giá tác dụng diệt khuẩn của sản phẩm Chai xịt khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản CLODEWASH (dạng lỏng) đối với các chủng vi sinh vật gây bệnh.

3. Chủng vi sinh vật khảo nghiệm

 • Chủng Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027
 • Chủng Staphylococcus aureus ATCC 6538
 • Chủng Escherichia coli ATCC 8739
 • Chủng Salmonella typhimurium ATCC 13311
 • Chủng Candida albicans ATCC 10231
 • Chủng Mycotuberculosis ATCC 25618
 • Chủng Bacillus subtilis ATCC 6633

4. Nguyên tắc của phương pháp

Mỗi mẫu chế phẩm khi thực hiện khảo nghiệm được đánh giá ở nồng độ thử nghiệm theo yêu cầu của chế phẩm và hàm lượng chlorine dioxide trong mỗi chế phẩm trước khi khảo nghiệm đo được là 25 ppm.

Các chủng thử nghiệm: Pseudomonas aeruginosa (trực khuẩn mủ xanh), Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng), Escherichia coli, Candida albicans, Bacillus subtilis, salmonella, Mycotuberculosis  được chuẩn bị trong dung dịch có các chất tải (bovine albumin 0,3 g/l). Số lượng vi sinh vật còn sống sót ở mỗi mẫu thử được xác định để tính số lượng giảm của vi khuẩn và đánh giá hiệu lực của chế phẩm khảo nghiệm.

5. Tính toán kết quả

 • N: nồng độ vi sinh vật ở dung dịch chủng thử nghiệm ban đầu
 • Na: nồng độ vi sinh vật ở dung dịch sau khi tiếp xúc dung dịch trung hòa hoặc sau khi phân tán trở lại trong đệm muối peptone
 • N và Na được tính theo công thức: N = C/(n1 + 0,1n2)10x

                        Trong đó:       Vc       là số khuẩn lạc đếm được trên từng đĩa

                                                C         là tổng các giá trị Vc

                                                n1        giá trị Vc ở độ pha loãng đầu tiên

                                                n2        giá trị Vc ở độ pha loãng thứ hai

                                                10x      tương ứng hệ số pha loãng thấp nhất

 • Kết quả được ghi dưới dạng: 1,0-9,9 x 10x CFU/ml
 • Lập bảng so sánh kết quả số vi sinh vật trước và sau thời gian xử lý bằng hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn.

6. Tác dụng diệt khuẩn

Tác dụng diệt khuẩn của Chai xịt khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản CLODEWASH (dạng lỏng, nồng độ ClO2 25 ppm)

                         

Chủng vi sinh vật Trước xử lý (CFU/ml) Sau 30 giây (CFU/ml) Sau 60 giây (CFU/ml) Sau 150 giây (CFU/ml) Tỷ lệ diệt khuẩn (%
Pseudomonas aeruginosa 2,4 x108 <10 <10 <10 99,99
Staphylococcus aureus 1,2 x 108 <10 <10 <10 99,99
Escherichia coli 1,1 x 108 <10 <10 <10 99,99
Salmonella typhimurium 2,8 x 108 <10 <10 <10 99,99
Candida albicans 3,2 x 107 <10 <10 <10 99,99
Mycotuberculosis 2,5 x 107 <10 <10 <10 99,99
Bacillus subtilis 1,1 x 107 <10 <10 <10 99,99
 • Ghi chú: <10 : Không phát hiện
 • Nhận xét: Chế phẩm Chai xịt khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản CLODEWASH có khả năng diệt khuẩn đối với tất cả các loại vi sinh vật khảo nghiệm với mức độ giảm từ 7- 8 log tương ứng tỷ lệ diệt khuẩn 99,99% sau 30 giây thử nghiệm.

Hình 1. Tác dụng diệt khuẩn Chai xịt khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản CLODEWASH theo thời gian

Link Tài liệu PDF đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1Dl_pbDsHsa1ccfGSEYJNrTdmAIvsV1FX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/194d2lbcVSIv8jukJwfVFcVsRpe_SS1dW/view?usp=sharing

 

Tags :
0962.148.504
Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0962.148.504 SMS: 0962.148.504